ESPEKİ WEB SİTESİ MESAFELİ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ


İşbu sözleşme, Esra Peruze Kızıltuğ Tiner şirket ünvanı ileGümüşpınar Mahallesi Kırlangıç Sokak No.09/01 34880 Soğanlık-Kartal/ İstanbul adresinde mukim ticari bir şirkettir. Espeki www.espeki.com, internet sitesini işletmektedir.
İletişim Bilgileri;
Mobil : +90 535 253 7709
E-posta: info@espeki.com
Genel Kullanım Şartları, Sitedeki Ürünlerin Size nasıl sağlandığını belirleyen şartlar olup, Kullanıcı kiralamayı kabul ederek, bu Genel Kullanım Şartları'nı kabul ettiğini ve hukuki olarak mesul olduğunu da kabul eder.

İş bu sözleşmede Ürün; kiralanan eşyayı, Kiraya Veren; ürünü kiraya veren tarafı, Kiracı; ürünü kiralayan tarafı temsil eder.

Sözleşme,
Kiracı, iş bu internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, kiralama bedeli, ödeme şekli, teslim ile ilgili bilgi, teminat bedeline ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda sipariş vermekle gerekli teyidi verdiğini ve sözleşme koşullarına kayıtsız şartsız uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

Teslimat,
Kiracı, iş bu internet sitesinde sipariş verdiği ürünün Kiraya veren tarafından sadece İstanbul ili sınırları dahilinde bir adrese teslimini isteyebilecektir. Kiracı'nın İstanbul dışında bir teslim adresi bildirmesi halinde Kiraya veren ürünü teslim etmekle yükümlü olmayacaktır. Kiracı, teslim aldığı ürüne ilişkin kargo, nakliye ve diğer tüm taşıma masraflarının kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. Kiraya Verenden kaynaklanmayan nedenlerle ürünün tesliminin gecikmesi halinde Kiracı, Kiraya Veren' den herhangi bir maddi, manevi veya cezai talepte bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder.

Kargo ile teslimatlarda, Espeki.com sitesinden Sipariş verdiğiniz ürünler, Siparişte belirttiğiniz teslimat adresine gönderilecektir. Paketinizin kargo şubesinden teslim alınması seçeneği sunulmamakla beraber, belirtilen isimden başka bir kişiye ürünün teslimi halinde bizim herhangi bir sorumluluğumuz olmayacaktır. Alıcının adresinde bulunamadığı durumda ise kargonun ilgili şubesinden alınması için ihbar notu bırakılır.

Espeki.com sitesinden Sipariş verdiğiniz ürünler, Siparişte belirttiğiniz teslimat adresine gönderilecektir. Paketinizin kargo şubesinden teslim alınması seçeneği sunulmamakla beraber, belirtilen isimden başka bir kişiye ürünün teslimi halinde bizim herhangi bir sorumluluğumuz olmayacaktır. Alıcının adresinde bulunamadığı durumda ise kargonun ilgili şubesinden alınması için ihbar notu bırakılır.

Kullanıcı, teslimat süresinde yaşanabilecek gecikmeleri en aza indirmek için adres bilgilerini Siteye doğru ve eksiksiz sağlamakla yükümlüdür. Adres bildirimi kaynaklı gecikmelerden Site sorumlu değildir.

Kiracı, iş bu sözleşme ile elektronik ortamda sipariş verdiği ürünü sipariş bildiriminde belirtmiş olduğu süre için kiralamayı kabul ve taahhüt etmektedir. Kiracı, ürünü kiralama süresinin bittiği gün, en geç saat 12 saat itibariyle iade etmiş,(kargoya vermiş) olması gerektiğini bilmekte ve kabul etmektedir. Kiracı, ürünü teslim aldığı şekilde, kullanacaktır. Kiracı, kiralamış olduğu ürünü 3.özel/tüzel kişilere kiralayamaz, devredemez, kullandıramaz. Aksi durumun tespiti halinde Kiracı, Kiraya Veren'e kiraladığı ürün bedelinin 3 katı tutarında cezai şart ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Kiracı ürünü teslim almak istediği tarihten en az 48 saat önce sipariş vermekle yükümlüdür. Aksi takdirde Kiraya Veren bu siparişi Kiracı'ya teslim etmekle yükümlü olmadığı gibi Kiracı, Kiraya Veren'den bu sebeple herhangi bir maddi, manevi veya cezai talepte bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder.

Kiracı, iş bu sözleşme konusu siparişin sipariş bildiriminde belirttiği adreste kimlik kontrolü ve Ürün Teslim Belgesi' nin imzalanması ile kendisine teslim edileceğini bilmekte ve kabul etmektedir. Ürün teslimi, Kiraya Veren'in elemanları tarafından gerçekleştirilecektir. Ürün Teslim Belgesi iş bu sözleşmenin ayrılmaz bir ekidir. Ürün, Kiracı tarafından kullanıldıktan sonra Kiraya Veren' e geri teslim edilirken, teslim edilen ürünün zarar görmüş olması, çizilmesi, yıpranması, yırtılması vs. ( Ürün teslim Belgesinde resim ile tespit edilen ve taraflarca kabul edilenler hasar ve çizikler bu cezanın dışındadır) diğer her türlü zarar gördüğünün Kiraya Veren' in çalışanları tarafından tespit edilmiş olması hallerinde Kiracı, ürün bedelinin 3 katı ile husule gelmiş diğer tüm zararları nakden ve defaten Kiraya Veren' e ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Kiracı, ürünü tüm kontrollerini yaparak teslim alacağını/aldığını, ürünün kiraya verenin taahhüt ettiği özellikleri taşımaması ve/veya teslim belgesinde resimle gösterilip bildirilen eksiklikler dışında hasar ve eksikliklere sahip olması halinde teslim almaktan imtina edeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bu sebeple, işbu kontrolü yapmakla yükümlü olan Kiracının ürünü teslim alması halinde taraflar, ürünün kiralayanın taahhüt ettiği özelliklerle kiracıya eksiksiz ve sağlam olarak teslim edildiğini peşinen gayrikabili rücu kabul ve taahhüt ederler. Kiralayan ürünün kendisine teslimi ile ürün ile ilgili her türlü hasar ve ziyandan sorumlu olduğunu, ürünün en iyi şekilde kullanılması ve korunması için gerekli tedbirleri alacağını, aksi halde tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

Kiraya Veren, ürünü taahhüt ettiği zaman dilimi içerisinde iade etmediği takdirde teslim tarihinden itibaren geçen her gün için internet sitesinde beyan edilen günlük kiralama bedelinin %50 fazlasını gecikme zammı olarak ödemeyi kabul ve taahhüt etmektedir.

Genel Şartlar,
Kullanıcılar, Espeki.com sitesini gezmek için hesap açmak zorunda olmamakla beraber, Sipariş verebilmek için kullanıcı hesabı kaydı yapılması gerekmektedir. Kullanıcı kaydı ücretsiz ve çok kolay tamamlanabilen bir süreçtir.

Espeki.com sitesinde yayınlanan hiç bir metin, açıklama, görsel veya resim Espeki.com'un izni olmadan kullanılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz ya da tekrar üretilemez.

Espeki.com, Sitede yayınlanan fiyatları, görselleri, özellikleri ve diğer bütün bilgileri önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.

Kullanıcıların işbu sözleşmede belirtilen yükümlülük ya da maddelere uymamaları durumunda, Espeki.com'dan hizmet almaları engellenebilir ya da üyelikleri iptal edilebilir.

Kullanıcılar, işlemlerinden doğacak ihtilaflarda Espeki.com'un ticari defter ve bilgisayar kayıtlarının, HMK 193. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini şimdiden kabul ve beyan ederler.

İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar tüketici hakem heyetleri bizim yerleşim yerlerindeki tüketici mahkemeleri bulunmayan yerlerde Asliye hukuk mahkemeleri yetkilidir.


Espeki.com işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermeksizin tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutar.

Espeki.com sitesini kullanan ya da gezen kullanıcılar bu şartları okumuş,anlamış ve kabul etmiş olurlar.

Marka ve Slogan,
Tescilli markamızın tüm kullanım hakları sadece ve sadece tarafımıza aittir. Başka hiçbir firma aynı mal ve/veya hizmetlerde tescil edilmiş markamızı kullanamaz. Tescilli markanın sahibi, '®Espeki kıyafetiniz de dans etmeli...' taklit edildiğini tespit ettirdiği takdirde taklit malları toplatabilir. Hukuk ve ceza mahkemelerine yapacağı başvurular ile uğramış olduğu maddi ve manevi zararın karşılanması için tazminat davası açabilir.

Haklarının korunması ile ilgili esasları, kuralları ve koşulları, özel olarak 556 sayılı KHK ile 4128 sayılı kanundaki hükümleri kapsar.

© 2012 Espeki Telif hakları saklıdır.